Privaatsus

interjoor24.ee  kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks.

interjoor24.ee ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega. Informatsiooni andmete turvalisuse kohta leiab veebilehel: .