Müügitingimused

1. Üldtingimuste kord


1.1 Üldised tingimused kehtivad interjoor24.ee mööblipoe ja klientide (Klient) ja interjoor24.ee omaniku Expomeb OÜ (interjoor24.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Üldtingimused ei ole vastuolus  Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega. Vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on tingimused antud normidega täiendatud.
1.3 Käesolevatele üldtingimustele lisaks, reguleerivad Kliendi ja interjoor24.ee vahelisi suhteid interjoor24.ee hinnakiri ja lähtudes õiguskorrast. 
1.4 Interjoor24.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta.  Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates informatsiooni ilmumise momendist veebilehel  www.interjoor24.ee Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5 Interjoor24.ee ja Klient soovivad kaubelda interjoor24.ee veebilehekülje  www.interjoor24.ee kaudu käesolevas dokumendis paika pandud tingimustel. interjoor24.ee mööblipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.
 
2. Interjoor24.ee hinnakiri
 
2.1 interjoor24.ee mööblipoes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2 Transpordi hind mandril sõltub  tellitava kauba suurusest ning on hinnavahemikus 20-30 eurot. Kauba kohaletoimetamine eesti saartele on 60 eurot.
2.3 Kauba transpordi hind interjoor24.ee e-poes on välja toodud iga toote tooteinfos. Summa on kajastatud Ostukorvi lehel ja interjoor24.ee poolt esitatud arvetel.
2.4 Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest interjoor24.ee poolt esitatud arve alusel.
2.5 Interjoor24.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel, et tellimus ei olnud tühistatud punktis 6.6 määratud põhjustel.
2.6 Järelmaksulepingu vormistamisel  võib toote hinnale olla lisatud teatud intressi % vastavalt järelmaksuteenust pakkuva krediidiasutuse kehtivatele tingimustele. Järelmaksu tingimustega saab tutvuda veebilehel: www.liisi.ee
2.7 Interjoor24.ee pakub perioodiliselt oma klientidele reklaami kampaaniaid, lisasoodustusi ning loosimisi.
2.8 Kampaaniad kehtivad interjoor24.ee poolt määratud ajavahemikus. Taavaliselt on see väljatoodud tootekirjelduses.
 
3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
 
3.1 Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Osta”.
3.2 Ostukorvis olevate toodete arvu, kogust ja toodete omadusi võib muuta.
3.3 Järelmaksuga toodete ostmisel täidab Klient järelmaksutaotluse vormi.
3.4 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häiredeta ja kiire kohaletoimetamine. Peale „Osta” nuppu vajutamist kuvatakse ekraanile Kliendi tellimuse kinnitus ning tellimuse kinnituse koopia saadetakse automaatselt tellimuses kirja pandud Kliendi meiliaadressile.
3.5 Müügileping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks juhul kui Klient on 7 tööpäeva jooksul tasunud vähemalt 50% tellimuse arve järgi tasumisele kuuluvast summast Expomeb OÜ arvelduskontole. 
 
4. Tellitud kauba eest tasumine
 

4.1 Toodete eest saab Klient tasuda ülekandega läbi oma internetipanga või muul Kliendile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadis).
4.2 Interjoor24.ee e-müügikeskkonnas  50% summast tasumine on soovituslik. Juhul, kui Klient on tasunud 50% tellimuse kogumaksumusest, toimub teise osamakse tasumine vähemalt 1 päev enne kauba tarnimist. Oma valmisolekust toodete kohaletoimetamiseks teavitab interjoor24.ee Klienti
4.3 Soovi korral saab tasuda 100% summast.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
 

5.1 Tooted toimetatakse kohale detailidena, välja arvatud juhul kui tooteinfos on märge, et toode on kokkupandud. Infot toodete osas võib täpsustada e-posti aadressil. 
5.2 Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuse punktile  4.2 ning eeldusel, et punkt on täidetud, toimetatakse tooted, peale  saabumist interjoor24.ee lattu, Kliendile, Kliendi poolt tellimuses esitatud kontaktaadressile, eelnevalt kokku lepitud ajal.
5.3 Juhul, kui tarneaeg ei vasta kodulehel olevale infole, ning on selge, et toote kohaletoimetamine ei ole võimalik interjoor24.ee'st mittesõltuvatest asjaoludest, kohustub interjoor24.ee teavitama Klienti tarneaja muutustest nii kiiresti kui võimalik.
5.4 Kui Kliendi poolt tellitud tooted on interjoor24.ee lattu saabunud, antakse kaup üle kullerfirmale või interjoor24.ee kullerile üle ning toimetakse see eelnevalt telefoni teel kokkulepitud ajal tarneaadressi välisukseni.
5.5 Kullerid toimetavad tooted Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha muutustest on Klient kohustatud teavitama interjoor24.ee-d 3 päeva enne transportimist.
5.6 Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab interjoor24.ee üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral koheselt teavitada interjoor24.ee klienditeenindust. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise hetkel oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud). 
 
6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
 

6.1 Kliendil on õigus oma tellimusest loobuda, (välja arvatud eritellimus p6.4) teavitades sellest interjoor24.ee e-posti aadressi kaudu vastavasisulises avalduses. Avalduses peab olema märgitud oma arve/tellimuse number. Ettemaksu tühistatud tellimuse eest, tagastatakse Kliendi pangakontole 5 tööpäeva jooksul peale avalduse esitamist. Juhul kui on vormistatud järelmaksuleping, lepingutasu ei tagastata.
6.2 Kliendil on õigus tagastada tellimus 14 tööpäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Tagastamisavaldus tuleb saata Smart24.ee meili aadressile. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number, Kliendi nimi ning pangakonto number. Tellimuse maksumuse summa ning transpordikulud tagastatakse Kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul, alates taganemisavalduse saamisest.Tagasisaatmise kulud kannab Klient (välja arvatud juhul, mis on sätestatud lõigus 6.4)
6.3 Interjoor24.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul kui kaup oli transportimisel saanud vigastada, tootel ilmnesid puudused või toode oli praak, mida ei olnud võimalik pakendi visuaalsel kontrollimisel tuvastada. Samuti kui toode ei vasta tellimuses väljatoodud tootele. 
6.4 Interjoor24.ee jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa määratud punktide 6.1 ja 6.2 tingimustel juhul, kui ostetud mööbliesemed olid valmistatud kliendile eritellimusel. 
6.5 Juhul kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab interjoor24.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kliendi ja interjoor24.ee vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus  põhjendamatuks.
6.6 Interjoor24.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:
Klient ei ole tellimuse kinnitusel/arvel näidatud summat tasunud 7. päeva jooksul alates tellimuse kinnituse/arve väljastamise kuupäevast;
Kliendil ei ole kauba kättesaamise momendil tasutud ülejäänud 50% arve alusel tasumisele kuuluvast summast v.a. juhtudel, kui Kliendiga on vormistatud vastavad erilepingud;
Kliendi järelmaksutaotlusele tuli negatiivne vastus;
Tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus interjoor24.ee poolt pakutava asendustootega. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 3 tööpäeva jooksul peale vastavasisulise avalduse esitamist.
 
7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
 

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11.ptk.; paragrahv 218(2)) on Kliendil õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis Kliendil asendamist nõuda ei ole võimalik, kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11.ptk., paragrahv 222(1)).
7.3. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient  teavitama interjoor24.ee`d probleemist e-posti aadressil "Tagasiside" kaudu kirjeldusega, kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt ning lisama fotod defektist. Vastav avaldus peab olema saadetud  mitte hiljem kui 2. kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda interjoor24.ee tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.
7.4. interjoor24.ee ei vastuta:
Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
 

8. Vastutus ja vääramatu jõud

 

8.1 Interjoor24.ee vastutab Kliendi ees interjoor24.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2 Klient vastutab interjoor24.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
8.4 Interjoor24.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
8.5 Interjoor24.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale  kolmandate (interjoor24.ee  mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
8.6 interjoor24.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.